HVEM ER VI?
VORE YDELSER
VORES TILGANG
Velkommen til Audit.dk
Audit.dk indgår i IC:Group som bl.a. omfatter ISO-Consult, ISOCert, ISO-Academy og vore to afdelinger i Norge og Sverige.
 
Audit.dk er oprettet for at imødekomme et stigende behov for kompetente og velkvalificerede auditorer, der dækker en række internationale standarder som ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000, ISO27001, ISO13485 og ISO50001.
 
Der kan være tale om mindre virksomheder, der ønsker en fast eller lejlighedsvis auditering af deres systemer, en præ-audit før endelig certificering eller en leverandøraudit.
 
Audit.dk har samlet et korps af særdeles kompetente Lead Auditorer, der dækker mindst 2 standarder. Prismæssigt er vi uden for enhver konkurrence sammenholdt med den kvalitet og den værdiskabende tilgang, der kendetegner vore audits.
 
Tag venligst kontakt til os på 70 26 18 00 og spørg efter Mogens Larsen.